Ochrana osobních údajů

Společnost AUTOŠKOLA KAREL ČECH s.r.o., se sídlem Tomkova 2099/1, 390 01 Tábor, IČ: 06132693,  (dále jen „AUTOŠKOLA”) si velmi váží Vaší důvěry a klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů.

AUTOŠKOLA zpracovává osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy, které regulují ochranu osobních údajů, zejména v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”). Cílem těchto Podmínek zpracování osobních údajů je informovat Vás o zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému dochází ze strany AUTOŠKOLY jakožto správce osobních údajů.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s nabídkou či koupí zboží

V případě, že nám zašlete kontakt pro přípravu nabídky a obchodní jednání, AUTOŠKOLA budou zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu: jméno, příjmení, fakturační adresa,  e-mailová adresa, telefonní číslo, popř. firma a IČ. Tyto osobní údaje AUTOŠKOLA zpracovává za účelem vedení obchodního jednání a za účelem realizace objednaného kurzu. Uvedené osobní údaje uchovány po dobu kurzu. Pouze jméno, příjmení a fakturační adresu, tedy údaje, jež jsou obsahem faktury, AUTOŠKOLA uchovává po dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy.

Použití metadat elektronických komunikací (cookies)

AUTOŠKOLA využívá při provozu svých webových stránek metadata elektronických komunikací, zejména tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají do webového prohlížeče. S pomocí metadat elektronických komunikací nelze spustit program, šířit viry či odcizit soubory z Vašeho počítače.

Metadata elektronických komunikací využíváme pouze s Vaším souhlasem. Tento souhlas můžete udělit i odvolat nastavením Vašeho internetového prohlížeče ve Vašem zařízení, jež využíváte k přístupu k našim webovým stránkám. Konkrétní postup, jak toto učinit, naleznete v nápovědě k vašemu internetovému prohlížeči.

Webové stránky www.autoskola-karel-cech.cz využívají metadata elektronických komunikací k následujícím účelům:

  • Monitorování návštěvnosti webových stránek za účelem zkvalitňování jejich obsahu
  • Za účelem monitorování návštěvnosti webových stránek a zkvalitňování jejich obsahu využíváme služby Google Analytics. Veškeré informace ohledně služby Google Analytics můžete získat na https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Zákazem této služby nedojde k přerušení jakékoli funkčnosti stránek. Ze strany uživatele nedochází k žádné změně, bude pouze znemožněna funkce monitoringu jeho pohybu na webových stránkách a možnost přizpůsobit webové stránky jeho potřebám.

Sociální sítě

Webové stránky nejsou propojeny na jakékoliv sociální sítě a nesdílí s nimi žádný obsah.

Ochrana soukromí dětí

Webové stránky AUTOŠKOLA nezpracovávají osobní údaje dětí, ani se na tomto zpracovávání nijak nepodílí. Obsah ani forma webových stránek není určena pro děti a ani žádná z funkcí stránek není uzpůsobena ke sběru jejich osobních údajů.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů Vám náleží, zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás AUTOŠKOLA zpracovává, právo na opravu nepřesných osobních údajů a jejich doplnění, právo na výmaz osobních údajů, právo na námitku proti zpracování osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů k ochraně Vašich osobních údajů se můžete obrátit na AUTOŠKOLU e-mailem na: autoskola@postme.cz.