Skupina B96

B96

Opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg. (Není nutný test při závěrečné zkoušce.)

Základní podmínky pro udělení řidičského průkazu skupiny B96

  • věk 18 let
  • držitel řidičského oprávnění skupiny B
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost

Další krok je na vás!

Cena kurzu
Ceník
Přihláška do kurzu
kurz